PROJECTEN

Projecten van de Compassiefabriek

Projecten van de Compassiefabriek

De Compassiefabriek is in ontwikkeling vanaf 2014. In het zicht van de verhuizing van Buro3o naar het Bernadetteklooster in de Maliskamp in 2018 is  de stichting zich vanaf dat jaar gaan richten op de ontwikkeling van de theetuin om te willen voldoen aan de  inclusieve criteria te bevordering van de integratie van de zorginstelling en haar bewoners in de buurt.

Projecten van de Compassiefabriek:

  • Zelfstappenplan zorgmethodiek zelfregie voor jongeren
  • ICT samenwerking KW1, Start IT up!
  • Theethuin het klooster
  • Compassapp

Ontwikkellab

Het ontwikkellab van de Compassiefabriek is de afdeling waar digitale zorgmethodieken worden bedacht en ontworpen. De eerste ontwikkeling is het zelfstappenplan en de ‘integrale begeleiding in de levensloop’ ofwel de IBL.

Digilab

De app te ondersteuning van de zelfredzaamheid is in ontwikkeling.

IBL

De integrale begeleiding in de levensloop (IBL) is een traject dat begint met een startplan, ofwel een nulmeting. Hierin staat hoe zelfredzaam de cliënt is en wat het ontwikkelingsperspectief is. Op de verschillende levensgebieden wordt een ontwikkelplan geschreven. De cliënt doet dit – met hulp van ouders en begeleiders – zelf. Het is zijn plan. Hij heeft de regie en is ingenieur.

De levensgebieden waarop het plan geschreven wordt, zijn sociale vaardigheden, onderwijs, arbeid, wonen en participatie. Het plan bevat concrete doelen en wordt regelmatig getoetst. Wanneer de doelen behaald zijn, wordt er een uitstroomplan opgesteld. Hierin zijn de voorwaarden van het zelfstandig functioneren en de status van het ontwikkelperspectief beschreven. Ook wordt er een plan geschreven dat helpt een terugval te voorkomen.

Theetuin

In de theetuin wordt op laagdrempelige wijze een ontmoetingsplek gecreëerd voor wijkbewoners. Deze plek is tevens een veilige leer-werkomgeving voor psychische kwetsbare jongeren. De theetuin is geopend op 1 juli 2018.

Honing van de Compassiefabriek

Met een imker wordt eerlijke en heerlijke bijenhonig gemaakt.

Bier

In de brouwerij Uthoka met wie we samenwerking worden de lekkere biertjes gebrouwen voor onze theetuin.

Hout

Hout wordt bewerkt en verwerkt tot traytjes voor het Compassiebier, honingraden en bijenkasten.

Brood

Vers brood van de Compassiefabriek. Biologisch, gezond en zeer smaakvol.

Compassiekoek/koek met compassie

Het water loopt je al in de mond als je onze Compassiekoek ruikt. Kun je nagaan wat er gebeurt als je een van onze heerlijke koeken proeft…

ICT-project

Iets heel anders: een aantal van onze jongeren is erg goed in het oplossen van computerproblemen en het creëren van allerlei vernuftige zaken rondom ICT.

.