HOME

De Compassiefabriek heeft
een tweeledige doelstelling

Enerzijds is het een denktank, een onderzoeks- en ontwikkelafdeling en een conceptontwikkelaar van zorgmethodieken. Anderzijds is het een product-ontwikkelaar van innovatieve invulling van dagbesteding én leidt het jongeren toe naar passende arbeid.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren vanaf vijftien jaar met een hoge psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren bij wie sprake is van schooluitval of ontbrekende participatie [thuiszitters]. De meerderheid van de doelgroep heeft een diagnose in het autisme spectrum.
Lees meer »

Het doel

Door het creëren van een voorwaardenscheppende omgeving worden er mogelijkheden geboden voor de jongeren, om in een arbeidsmatige vorm van dagbesteding,  te ontdekken welke passende mogelijkheden er voor de jongere zijn in deelname aan onderwijs of arbeid.Het uiteindelijke doel is het toewerken of deelname aan betekenisvolle daginvulling en zelfstandig wonen.
Lees meer »

Missie

De Compassiefabriek gelooft dat wanneer psychisch kwetsbare  jongeren gestimuleerd, gemotiveerd en ondersteund worden,  in een passende ontwikkelomgeving, zij een weer kunnen komen tot ontwikkeling van zelfredzaamheid, deelname aan onderwijs of arbeid.
Lees meer »

Werkwijze

De Compassiefabriek start met het zelfstappenplan om inzicht te verschaffen in mogelijkheden interesses van de jongere. Hiervoor wordt na intake het zelfstappenplan ingevuld met de jongere en diens netwerk.
Lees meer »

Nieuws in en om de Compassiefabriek