Productieafdeling

De productieafdeling van de Compassiefabriek is een innovatief zorgproduct waar sociaal ondernemen centraal staat. Het hebben van zinvolle dagbesteding verkleint niet alleen de afstand tot de arbeidsmarkt maar vergroot ook het zelfvertrouwen. Dit en gevoel van betekenis vergroot de kans op succesvolle zorgtrajecten waarbij cliënten de kans krijgen om op hun eigen unieke wijze maximaal bij te dragen aan de maatschappij.

De producten die door de jongen worden geproduceerd hebben als doel om de jongeren actief deel te laten nemen aan de maatschappij en daarmee hun kans op de arbeidsmarkt of terugstroom in het onderwijs te vergroten. De opbrengsten van de producten en diensten worden stromen weer terug in de Compassiefabriek om verdere innovaties in de zorg mogelijk te maken.

Kloostertuin

De kloostertuin is een veilige leer- en werkomgeving voor psychisch kwetsbare jongeren en tevens een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. In de theetuin worden de jongeren op laagdrempelige wijze wegwijs gemaakt binnen de horeca. Naast de verkoop van reguliere producten biedt de theetuin ook zelfgemaakte Compassieproducten aan, waaronder: CompassieHoning, CompassieBier, CompassieBrood en CompassieKoek. Al deze producten worden zelf door de jongeren van de Compassiefabriek gemaakt onder begeleiding van een professional. In deze leer- werktrajecten ontwikkelen de jongeren nieuwe vaardigheden en krijgen de kans om talenten te ontdekken én ontplooien.

Houtbewerking

In de werkplaats leren jongeren onder begeleiding hout te bewerken. Ze maken diverse producten, waaronder verpakkingen voor producten die verkocht worden in de Compassietuin zoals traytjes voor het CompassieBier.

ICT Centrum

Een van de innovaties uit het Research & Development lab van de Compassiefabriek zijn de open-source app en het online platform voor en door jongeren over psychische kwetsbaarheid. In het ICT centrum van de Compassiefabriek worden jongeren met affiniteit en talent voor ICT opgeleid om deze platformen te onderhouden en uit te bouwen.