Innovaties in de zorg

De Compassiefabriek is opgericht door Buro3o en Buro de Basis als nieuw uniek platform dat zich
primair bezig houdt met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve zorgconcepten .
Specifiek voor integrale zorgconcepten, die toepasbaar zijn binnen al bestaande en reguliere
behandel en begeleidingstrajecten. Dit om inclusie van de jonge doelgroep met hoge psychische
kwetsbaarheid in de samenleving te bevorderen en maatschappelijke participatie op eigen kracht te
stimuleren en ontwikkelen.

Psychisch kwetsbare jongeren zijn vaak moeizaam in staat zelf aansluiting te vinden bij een vrije
tijdsgroep, vriendengroep of sportgroep. Tijdens of na een behandeling kunnen zij aansluiten bij een
leeftijdsgroep, zonder beschikking of indicatie, laagdrempelig tot ze zelf in staat zijn een
activiteitenprogramma op regulier grondslag vol te houden. Door jongeren te helpen bij de start en
de aansluiting in reeds bestaande groepen, ontsluit je de mogelijkheden tot bredere
maatschappelijke participatie en het inbedden van een gezond dag en nachtritme, contactname en
mogelijkheid tot het sluiten van vriendschappen.

Ontwikkeld in de Compassiefabriek zijn:

Compassietraining

Niet volledig meedoen in de maatschappij zorgt bij veel kwetsbare jongeren voor een gebrek aan zelfcompassie. Terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de beoefening van zelfcompassie leidt tot meer zelfrespect, positievere emoties, sociale verbondenheid, betere zelfzorg en minder angst voor afwijzing en falen. Daarmee is zelfcompassie een bepalende factor in de mate van succes in zorgtrajecten. Om de kans op succes te vergroten biedt de Compassiefabriek Compassietraining aan. De 8-weekse Compassietraining, die officieel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) wordt genoemd, is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. Tijdens de training worden oefeningen aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen te ervaren.

IBL Trajecten

De integrale begeleiding in de levensloop (IBL) is een methode waarbij jongeren zelf hun eigen zorgplan ontwikkelen, met hulp van ouders en begeleiders. Binnen de het traject functioneert de jongere als het ware als ingenieur. Op basis van de nulmeting en het ontwikkelperspectief op verschillende levensgebieden schrijft de jongere zijn eigen ontwikkelplan.

In het plan wordt gekeken naar sociale vaardigheden, onderwijs, arbeid, wonen en participatie. Op al deze gebieden maakt de jongere concrete doelen op basis van zijn eigen ontwikkelambitie. Samen met ouders en/of begeleiders wordt de progressie regelmatig getoetst en waar nodig wordt het plan bijgesteld. De jongere stroomt uit wanneer de doelen zijn bereikt, maar kan na afronding ook weer een nieuw traject starten op basis van nieuwe ontwikkeldoelen.

App en online platform

De Compassiefabriek werkt momenteel aan de ontwikkeling van een open source app en online platform, voor en door jongeren met psychische kwetsbaarheid. Door het toegankelijk maken van informatie, delen van ervaringen en succesverhalen wil de Compassiefabriek zorg laagdrempeliger maken en ook een preventieve rol spelen. De app en het platform worden ontwikkeld in samenwerking met zowel professionals als cliënten en kunnen beide worden ingezet ter ondersteuning van zorgtrajecten.