Over de Compassiefabriek

Stichting de Compassiefabriek is opgericht naar aanleiding van de grote transitie in de zorg in 2015. Wijzigingen in wet en regelgeving in combinatie met het hoge risico op uitval in onderwijs brengen als risico met zich mee dat er grote groep begaafde maar psychisch kwetsbare jongeren gaat ontstaan met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Research & Development lab van de Compassiefabriek ontwikkelt innovatieve zorgtrajecten om dit te voorkomen en geeft antwoord op deze veranderende vraag in de zorg. De Compassiefabriek vertaalt de behoefte van zowel cliënten als zorgaanbieders naar integrale en innovatieve zorgconcepten die vrij toegankelijk en breed inzetbaar zijn.

Een van deze innovatieve zorgconcepten is de productieafdeling van de Compassiefabriek waar sociaal ondernemen centraal staat. Hier worden tastbare producten geproduceerd als onderdeel van een zorgtraject van psychisch kwetsbare jongeren. Dit betekent niet alleen een zinvolle dagbesteding maar dient ook als voorsortering op inzet op de arbeidsmarkt om op die wijze maximale participatie en daarmee teruggave aan de maatschappij te realiseren.

Deze maximale teruggave aan de maatschappij is een sleutelbegrip voor de Compassiefabriek. Alle producten worden ontwikkeld met het overkoepelende doel om Social Return te realiseren waarbij inzet uit de zorg terugstroomt naar de maatschappij. Dit betekent dat alle producten vrij toegankelijk zijn en worden getoetst op deze doelstelling.

De doelgroep

De Compassiefabriek richt zich op het ondersteunen en verbeteren van zorgtrajecten voor jongeren met een hoge psychische kwetsbaarheid. Binnen deze doelgroep is veelal sprake is van schooluitval wat vaak leidt tot een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze combinatie brengt een groot risico op langdurige of zelfs levenslange afhankelijkheid van de zorg met zich mee. Een ontwikkeling die op zowel individueel als maatschappelijk niveau niet wenselijk is.

De innovaties van de Compassiefabriek richten zich op het verkleinen van dit risico. De innovaties worden in eerste instantie toegepast kwetsbare jongeren maar zijn altijd methodes die eenduidig in uitvoering toegepast kunnen worden voor verschillende zorg- en doelgroepen en daarmee breed inzetbaar.

Social Return

Alle producten van de Compassiefabriek worden ontwikkeld met het doel om terug te geven aan de maatschappij. Dit gebeurt onder andere door in te zetten op maximale participatie van jongeren door middel van een betekenisvolle dagbesteding.

De opbrengsten van producten wordt weer in de fabriek geïnvesteerd om meer jongeren te bereiken en nieuwe zorginnovaties te ontwikkelen. Ook bestaat er binnen de fabriek ‘sociale overwaarde’, waarbij jongeren die deelnemen aan innovatieve zorgtrajecten zich inzetten voor de Compassiefabriek bijvoorbeeld in de vorm van vrijwillige begeleiders.

Missie

De Compassiefabriek laat jongeren ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn en leert ze te geloven in hun eigen kracht. Door ze onderdeel uit te laten maken van de maatschappij, fouten te laten maken en successen te vieren leren zij hun hart te volgen en bouwen zij zelfvertrouwen op. Op die manier zet de Compassiefabriek jongeren in hun kracht om alles uit zichzelf en het leven te halen.

De fabriek maakt mooie producten zoals lekker bier, goeie honing en heerlijk brood , maar dit zijn slechts hulpmiddelen die de echte innovatie ondersteunen. De Compassiefabriek geeft jongeren die aan te zijlijn staan een kans om weer mee te doen door ze volledig te laten participeren op een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en hun talenten gezien worden.